Kondensatavledare

Kondensat och luft måste avlägsnas ur ditt system för att anläggningen skall fungera korrekt. Återvinning av kondensat maximerar din energiåtervinning. Vi har den rätta kondensatavledaren för din applikation och erfarna tekniker som kan ge dig tips och råd.

Kapselavledare

Termiska kondensatavledare justerar sig automatiskt efter systemets ångtryck.

Flottöravledare

Extremely versatile traps that work efficiently on both light and heavy condensate loads.

Bimetallavledare

Avledare av typ bimetall kan behålla energi genom att dränera underkylt kondensat för applikationer med varmhållning.

Temperaturavledare (Frostskydd)

Temperaturavledaren innefattar en vätskeexpansionsdel för dränering av kondensat vid en förbestämd temperatur.

Klockavledare

Inverted bucket traps are the most robust type of the mechanical traps.

Manifoldrar & Isolering

En modern lösning är att köpa färdiga manifoldrar som standard utrustning, precis som inköp av en kondensatavledare är.

Helsvetsade Avledare

Replacement sealed traps utilise a non-remakeable joint, eliminating the risk of leaks to atmosphere.

Steam Trap Management

Our solutions for effective steam trap management.

Universalavledare

Traditionella dräneringspaket har flera anslutningar mellan kondensatavledaren och övriga produkter där en potentiell risk för läckage föreligger.

Termodynamiska Avledare

Thermodynamic steam traps combine reliability, simplicity and efficiency of operation.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+46 (0)8 556 322 30

Talk to your local team

Kontakta oss

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue