Installationsfärdiga Enheter

Vi levererar effektiva installationsfärdiga värmeväxlarenheter anpassade för dina behov. Detta innebär att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi genomför allting från utformning, offert, tillverkning till färdig enhet.

Clean Steam Generators

Our preassembled, easy to install, clean steam generators are ideal when you need high-quality steam for your process.

Värmeväxlare

Värmeväxlarlösningar där värmemedia används för att värma ett sekundär media utan direkt kontakt. De två främsta typerna för ånga/vatten applikationer är Plate & Shell® från Vahterus och plattvärmeväxlare.

Thermocompressors

Thermocompressors help you to save energy by compressing low pressure waste steam to a higher usable pressure so it can be recycled back into your process.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+46 (0)8 556 322 30

Talk to your local team

Kontakta oss

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue