Reglering

Från enkla självverkande system till mer komplexa system som klarar komplicerade reglerapplikationer. Vi har lösningen oavsett vad ditt system kräver.

Reglerventiler

Comprehensive selection of control valves to meet every application.

Elektriska Ställdon

Monterad på en ventil som styrs externt av en elektrisk signal.

Pneumatiska Ställdon

Pneumatiska ställdon som rör sig i förhållande till mängden tillförd tryckluft på membranet.

Lägesställare, Regulatorer & Givare

Accurate control for maximising operational efficicency.

Tryckreducering- & Överströmningsventiler

Korrekt utformade ångsystem producerar ren och torr ånga vid höga tryck till låg kostnad.

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler är en viktig del av system där risk för övertryck föreligger.

Självverkande Reglerventiler

Självverkande reglersystem är den enklaste och mest pålitliga formen för temperaturreglering.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+46 (0)8 556 322 30

Talk to your local team

Kontakta oss

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue