Kondensatpumpar & Energiåtervinning

Återvinning av kondensat till ångpannan är en viktig del i systemet för att bibehålla anläggningens effektivitet. För applikationer där pumpning behövs kan vi erbjuda rätt lösning.

Elektriska Pumpar

Våra kondensatåtervinnings enheter är framtagna för hantering av varmt kondensat som vanligtvis återvinns till matarvatten för pannan.

Tryckdrivna kondensatpumpar

Automatiska pumpar specifikt framtagna för att avlägsna och återvinna kondensat. 

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+46 (0)8 556 322 30

Talk to your local team

Kontakta oss

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue