Produkter och system för Pannhus

Vi kan erbjuda allt från kompletta nyinstallationer i pannhus till enkla bottenblåsningsventiler för att möta dina behov.

BottenBlåsningSkärl

Tar hand om vatten som kommer från pannans bottenblåsning.

Bottenblåsnings-system

Effektiv bottenblåsning för att avlägsna föroreningar är en viktig del för att bibehålla god ångkvalitet.

Konduktivitetsmätning

Mäter konduktiviteten på en vätska och bestämmer renhetsgraden. Mängden upplösta partiklar i pannan kan direkt relateras med konduktivitetsnivån.

Matarvattentankar

Våra matarvattentankar är utvecklade för atmosfärstryck för att öka effektiviteten och ha låga underhållskostnader.

Värmeåtervinnings-system

Återvinning av energi från bottenblåsningen är ett effektivt sätt att spara energi och pengar

Nivåreglering

Ett nivåstyrningssystem består av en sensor, regulator och ventil eller pump som kan vara on-off eller modulerande.

Provtagningskylare

Provtagningskylare i rostfritt.  Provtagning på ett säkert sätt.

Injektorer

Injektorer används för att injicera ånga direkt in i tanken för att avlägsna löst syre.

TDS Ytavblåsningssystem

När ånga bildas i pannan lämnar den föroreningar efter sig (TDS - total dissolved solids). Om dessa föroreningar inte tas om hand om koncentreras de och skadar pannan.

Avluftningstorn

Monteras i toppen av avluftningsledningen för att minska hastigheten på ångan som går till atmosfär.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

+46 (0)8 556 322 30

Prata med Ditt lokala team

Kontakta oss

Vi återkommer till Dig snarast

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue