Industrier

Er industri är vår prioritet

Ånga är ett måste i många industrier. Men även om grunderna för ångteknik är gemensamma har varje industri egna krav på sina system.  

Industrispecialisterna hos Spirax Sarco förstår er sektors dagliga behov. De tillämpar djupgående industriell kunskap med användande av främsta praxis från både industrin och till och med andra sektorer där det är fördelaktigt. Så ni kan vara säkra på att ni får en lösning som är skräddarsydd för både er industri och er organisations behov. I processer för mat och dryck är, till exempel, ångans hygieniska kvalitet avgörande, speciellt där den kommer i kontakt med själva produkten. Många farmaceutiska processer har också stränga krav på ångkvalitet och kan kräva renad eller till och med oblandad ånga.  

Det är vår insikt i industrin som säkerställer att era system uppfyller alla nödvändiga riktlinjer och myndighetskrav, samtidigt som vi tillförsäkrar den högsta produktionstillgången och den säkraste driften, allt detta med lägsta möjliga driftkostnad (OPEX). 

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+46 (0)8 556 322 30

Talk to your local team

Kontakta oss

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue